آموزش نحوه بستن کمربند ایمنی بالابرنخل گلارو

  1. در پایین نخل قلاب را به بدنه بالابر متصل کنید.

  2. پس از رسیدن به بالای نخل قلاب را به دمبرگ نخل ببندید تا در صورت نیاز بتوانید با ایمنی ۱۰۰% از بالابر خارج شوید و به شاخه های بالاتر دسترسی پیدا کنید.

  3. پس از اتمام کار مجددا قلاب را از دمبرگ نخل باز کرده و به بالابر متصل نمایید.