آموزش بستن بالابر گلارو روی نخل

بستن بالابر نخل گلارو کمتر از یک دقیقه طول میکشد.

طبیعی است در دفعات اول کمی بیشتر زمان ببرد اما پس از مدتی شما میتوانید به راحتی و در کمتر از یک دقیقه بالابر گلارو را روی نخل ببندید .