بالا رفتن از نخل هرس نشده به وسیله بالابر نخل گلارو

شما میتوانید با بالابر نخل گلارو به  آسانی از نخل هرس نشده نیز بالا بروید.

در ضمن دمبرگ های تیز نخل نیز نمیتوانند به شما اسیب بزنند و شما ایمنی ۱۰۰% خواهید داشت.